»Še 20 let pa bom užival v penziji.« Gotovo ste že dostikrat slišali takšno ali podobno izjavo, morda si jo potihoma ponavljate tudi sami, ko imate v službi že vsega dovolj. Pa boste res lahko uživali?

Negativna demografska gibanja, ekonomska situacija, zgodnje upokojevanje in prepozno vključevanje mladih v sistem pokojninskega zavarovanja ter podaljševanje pričakovane življenjske dobe namreč vodijo k zmanjševanju števila aktivnega prebivalstva in rasti števila upokojencev. Ob enakem trendu v prihodnosti se bo okrog leta 2040 število zavarovancev izenačilo s številom upokojencev.

Zaradi tako ogrožene vzdržnosti javne pokojninske blagajne je realno pričakovati, da vaša starostna pokojnina ne bo zadoščala za ohranitev vašega trenutnega življenjskega standarda.

Z zajamčeno rento lahko zmanjšate razliko med pokojnino in vašim (zadnjim) dohodkom ter poskrbite za brezskrbno penzijo.

S čim lahko računate ob upokojitvi?

Če želite po upokojitvi ohraniti enak način življenja kot pred njo, vaša pokojnina ne sme biti nižja od 85 % zadnje plače. Primanjkljaj do te višine je pokojninska vrzel, ki jo morate zapolniti, da bo vaš življenjski standard ostal nespremenjen.

Enostaven spletni izračun vaše pokojnine in pokojninske vrzeli lahko naredite tukaj. Kalkulator na osnovi vaših podatkov o plači, starosti in delovni dobi oceni višino pokojnine obveznega pokojninskega zavarovanja ter izračuna oceno pokojninske vrzeli. Kalkulator izračuna tudi, koliko bi morali privarčevati vsak mesec, da bi prihranki pokrili pokojninsko vrzel ob upokojitvi.

Zajamčena renta zmanjšuje pokojninsko vrzel

Zajamčena renta je rentno zavarovanje zavarovalnice Wiener Städtische, ki predstavlja optimalno dopolnitev vašega osnovnega socialnega pokojninskega zavarovanja. Z njo zapolnite pričakovano prihodkovno vrzel po upokojitvi in se tako zaščitite pred finančnimi skrbmi v vašem tretjem življenjskem obdobju.

Zajamčena renta ima zajamčeno najnižje minimalno obrestovanje, vaša varčevalna premija pa je varno naložena v klasični notranji sklad po avstrijskem Zakonu o nadzoru zavarovalnih družb (VAG).

Že vse od začetka veste, kakšen znesek vam bo zagotovo izplačan (zajamčeni del rente), dodatno pa ste udeleženi tudi pri dobičku.

Varna naložba z veliko fleksibilnosti

Pri oblikovanju pokojninskega zavarovanja ste povsem fleksibilni tako ob sklenitvi kot tudi v času trajanja pogodbe:

  • Sami izberete višino in način plačevanja premij (mesečno ali enkratno).
  • Sami določite dobo plačevanja premije.
  • Sami opredelite začetek in trajanje izplačevanja (doživljenjsko ali časovno omejeno).
  • Ob začetku izplačevanja se lahko odločite za mesečno rento ali enkratno izplačilo.

Vaš denar se ne bo izgubil, saj je v imenovanju upravičenca opredeljeno, kdo bo prejel izplačilo zavarovalnine v primeru smrti. To velja tako za obdobje varčevanja kot tudi za čas izplačila. Vaši najbližji bodo prejeli izplačan privarčevani kapital oz. v času izplačevanja rente še ne porabljen kapital – ne glede na dedovanje, saj velja vaša izbira upravičencev.

Možnost vključitve dodatnih zavarovanj

Pri zajamčeni renti s tekočim plačevanjem premij lahko vključite še dodatna zavarovalna kritja, kot so denimo:

  • nezgodna smrt,
  • nezgodna invalidnost,
  • dodatno zavarovanje za primer smrti,
  • dodatno zavarovanje za hude bolezni z izplačilom kapitala,
  • oprostitev plačila premije v primeru bolezni ali nezgode.

Kdaj začeti?

Kolikor hitreje boste poskrbeli za prihodnost, toliko bolje in ugodneje. To velja za vsako starostno pokojninsko zavarovanje. Zajamčeno rento si sicer lahko zagotovite še tik pred upokojitvijo z enkratnim vplačilom, vsekakor pa velja: verjemite vase in začnite takoj.

Več informacij na telefonski številki 01 583 66 66 ali na tej povezavi.