Podjetnik začetnik

V Sloveniji posluje več kot 95.000 samostojnih podjetnikov. Število iz leta v leto raste. Pred desetimi leti na primer jih je poslovalo 78.000. Biti sam svoj šef je želja mnogih. Generacijsko gledano naklonjenost podjetništvu najbolj izkazuje tako imenovana generacija Z, torej rojeni po letu 1990. Leta pa še zdaleč niso edini dejavnik, ko se odločamo za samostojno podjetništvo. Motiv je tudi dobra poslovna ideja, želja po spremembi, morda izguba redne zaposlitve ali kaj tretjega.

Zakon o gospodarskih družbah je opustil uporabo predpone samostojni, tako da se uradno uporablja samo še beseda podjetnik in kratica s. p. Kljub temu se v splošnem še vedno pogosto uporablja izraz samostojni podjetnik.

Sam svoj šef in deklica za vse

Kaj pomeni biti sam svoj šef in kako ta funkcija ustreza posamezniku, se izkaže že kmalu po sprejeti odločitvi. Že sama definicija pove, da je podjetnik (s. p.) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Samostojnost je tako nujna od samega začetka. Razvoj poslovne ideje, finančni načrt in promocija so teme, ki se jim mora bodoči podjetnik popolnoma posvetiti in pri tem izkoristiti vse svoje znanje in izkušnje.

Obstaja pa tudi kopica odločitev in opravil, ki so za poslovanje podjetja predpisani, nujni ali zaželeni, a niso neposredno vezani na poslovno idejo. In ravno ob takih se novopečeni podjetniki počutijo kot deklica za vse. Poučiti in odločati se morajo o stvareh, ki jih ne poznajo. Vse od zakonodaje, predpisov, računovodstva pa do urejanja financ.

Kakšen poslovni račun izbrati?

V začetni fazi podjetništva med nujna opravila prav gotovo spada odprtje poslovnega računa. Preprosta zadeva, ki lahko vzame veliko dragocenega časa ali pa povzroči slabo voljo – še posebej kadar podjetnik ne preuči svojih potreb in v naglici izbere račun, za katerega naknadno ugotovi, da mu ne ustreza.

Kako se torej lotiti naloge?

Podjetnik začetnik naj si najprej odgovori na ključna vprašanja, kakšen poslovni račun si želi in potrebuje. Pri tem mora upoštevati specifike poslovanja, načrtovan obseg prejetih in izdanih računov, morebitno potrebo po najemu kredita, preference glede dostopa do računa, obveščanja in še kaj.  

Na podlagi zahtev oziroma povpraševanja, ki ga bo sestavil, bo enostavno in hitro vrednotil obstoječe ponudbe bank, se uspešno pogajal in najverjetneje izbral paket, ki mu bo ustrezal.

Ločena računa (osebni in poslovni) ali skupen račun?

Od lanskega leta naprej zakonodaja omogoča, da podjetniki poslujejo samo z enim računom, torej da osebni račun uporabljajo tudi v poslovne namene.

Ta sprememba je uvedena predvsem kot pomoč podjetnikom z zelo nizkimi prihodki, ki bi jim bilo financiranje poslovnega računa v preveliko breme.

Vsem, ki stopajo na podjetniško pot z željo po rasti in razvoju poslovanja, pa se priporoča ločen poslovni račun, saj ima številne prednosti. Poslovni račun ohranja zasebnost in omogoča veliko natančnejši in hitrejši pregled trenutnega finančnega stanja kakor skupni račun. Tako ostane več časa za razvoj poslovanja in doseganje zastavljenih poslovnih načrtov.