Sklad #VerjemiVase Donacija je donacijski program banke Sparkasse, s katerim pomagamo tistim, ki verjamejo vase, a hkrati vseeno potrebujejo nekaj pomoči drugih. V letošnjem letu se je banka Sparkasse odločila povišati sredstva, namenjena temu donacijskemu programu, ki ima tako v letu 2019 na razpolago 45.000 € sredstev.

V banki Sparkasse želimo k sodelovanju pri izboru prejemnikov denarnih sredstev iz sklada pritegniti širšo slovensko javnost. V prvem koraku izbora smo tako javno pozvali k zbiranju predlogov kandidatov – neprofitnih organizacij, ki zastopajo pomoči potrebne ljudi, oz. ljudi, ki se trudijo aktivirati v samozadostne člane družbe.

Izmed številnih predlogov je strokovna komisija izbrala tri najprimernejše kandidate, pri čemer so bili kriteriji za izbor:

  • stopnja gradnje samozavesti in omogočanja uresničitve želja/ciljev članov organizacije po filozofiji #VerjemiVase,
  • stopnja omogočanja članom organizacije, da postanejo samozadostni člani družbe,
  • kako delovanje kandidata (neprofitne organizacije) nakazuje filozofijo #VerjemiVase komuniciranja banke in s tem spreminja družbo na bolje?

Izbrani trije finalisti so:

  • Društvo amputirancev Slovenije,
  • Center za šolanje psov vodičev in psov pomočnikov SLO-CANIS,
  • Društvo življenje brez nasilja.

V drugem koraku izbora smo odločitev popolnoma prepustili javnosti, saj bomo največ sredstev iz sklada #VerjemiVase Donacije donirali tistemu finalistu, ki bo od 26. 11. 2019 do 10. 12. 2019 prejel največ glasov javnosti.

Ko bo glasovanje zaključeno, bo finalist z največ glasovi tako prejel 25.000 €, drugouvrščeni 15.000 €, tretjeuvrščeni pa 5.000 €.

Tudi vaš glas lahko nekomu spremeni življenje, zato glasujte za vam najljubšega finalista na spodnji povezavi:

Izmed zgoraj navedenih kandidatov lahko izberite samo enega, prav tako lahko glasujete samo enkrat.

Kdo so izbrani finalisti?

Društvo amputirancev Slovenije združuje invalide po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo ortopedske pripomočke. Sredstva bodo porabljena za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja ter izvajanje vseh drugih programov, ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer članov.

SLO-CANIS je center za šolanje psov vodičev in psov pomočnikov oziroma CANIS-ovih asistentov na štirih tačkah. Najlepša stvar pri psih pomočnikih je, da ponudijo ljudem neodvisnost, lepo družabništvo in izgrajeno zaupanje drug do drugega. Psi pomočniki so namenjeni za pomoč gibalno, senzorno prikrajšanim ljudem in ljudem s posebnimi potrebami (epileptiki, diabetiki, PTS). Izjemni psi pomočniki, terapevtski psi oziroma psi spremljevalci ljudem nudijo novo mobilnost, čustveno oporo in samozavest, da zmorejo.

Društvo življenje brez nasilja – glavno poslanstvo društva je zavzemanje za ženske, matere in otroke, žrtve nasilja v družini. Uporabnicam in njihovim otrokom nudijo podporo in pomoč v okviru programov Varna hiša in Svetovalnica za žrtve nasilja. Sredstva bodo porabili za nakup službenega avtomobila, s katerim opravljajo nujne prevoze uporabnic.

Filozofija #VerjemiVase

S filozofijo #VerjemiVase v banki Sparkasse poudarjamo vrednote, ki jih že 200 let živi skupina Erste Group in 20 let banka Sparkasse. Naše delo temelji na zagotavljanju možnosti, da se vsi lahko razvijamo kot posamezniki – ne glede na starost, spol, državljanstvo, vero, politično pripadnost ali zakonski stan.

#VerjemiVase spodbuja prizadevanje posameznika, da se zavzema za svoje cilje, želje ali sanje in jih tudi poskuša uresničiti.

#VerjemiVase je tako obljuba kot tudi odgovornost. Obljuba, da bomo še naprej neutrudno izboljševali sebe, svoje storitve in izdelke ter na najboljši možen način pomagali uresničiti želje in potrebe svojih strank. In odgovornost do skupnosti in družbe, v kateri delujemo, da vsaka naša aktivnost prispeva k skupnemu dobremu in spodbuja napredek in razvoj okolja.