Ljubezen je slepa

Rek, da je ljubezen slepa, ni izvit iz trte. Temelji na dejanski zaslepljenosti, ki nas doleti, ko se zaljubimo. Kaže se kot idealiziranje pozitivnih lastnosti partnerja in odsotnost zdrave presoje glede njegovih potencialno slabih lastnosti. Sčasoma občutki zbledijo. Partnerja uzremo v bolj človeški podobi in ugotovimo, da ima tudi kako napako ali manj prijetno lastnost. Poznano?

Med zaljubljencema, ki razmišljata o skupni prihodnosti, pogovor slej ko prej nanese na (skupno) premoženje in finance. Kaj si bosta ustvarila, kdo plačuje račune, koliko si lahko privoščita, kakšni so trenutno finančno stanje in obeti za naprej? Gre za zelo relevantna vprašanja, ki lahko močno vplivajo na partnersko zvezo. To se ne sliši nič kaj romantično, a je še kako resnično.  

Za dolgotrajno stabilno zvezo je koristno, da partnerja dosežeta jasen dogovor glede financ in premoženja, s katerim se oba strinjata.  Pa naj bo sklenjen ustno ali zapisan v pogodbi.

To še posebej velja v primerih, kadar partnerja prihajata iz zelo različnih okolij, če se je njun življenjski stil pred zvezo pomembno razlikoval ali če se njuno premoženjsko stanje zelo razlikuje.

Enako velja v primeru, če imata otroke iz prejšnjih razmerij, ki jim tudi ob morebitni vnovični poroki želita zagotoviti ustrezen delež pri dedovanju. Ali kadar kateri od partnerjev želi ločiti svoje osebno premoženje od skupnega, na primer svoje podjetje, naložbo ali nepremičnino, ki jo je podedoval.

Ko beseda nanese na poroko, pa se je potrebno zavedati tudi zakonskih pravic in obveznosti, ki iz nje izhajajo. Zakonska partnerja sta dolžna finančno skrbeti eden za drugega, ob morebitni razvezi se premoženje deli »pol-pol«. Delitev premoženja velja ne glede na dejanske prihodke in premoženje, ki sta ga partnerja prinesla v zakon ali zaslužila v zakonu.

Dokler ljubezen traja, se navedeno sliši kot popolnoma samoumevno. Kadar pa pride do razveze, pari praviloma pozabijo na izrečene obljube. Temu se lahko izognete, če jih zapišete v predporočni pogodbi.

Dal(a) ti bom vse, kar je zapisano v predporočni pogodbi

Poenostavljeno povedano je predporočna pogodba formalen dogovor, ki omili boleče finančne posledice ob morebitni razvezi.

Partnerjema omogoča, da določita vse v zvezi z obstoječim in prihodnjim premoženjem, dedovanjem, porazdelitvijo stroškov in drugimi zadevami, vezanimi na njun ekonomski položaj, na način, kot želita in jima ustreza.

Navkljub poimenovanju, ki asociira na čas pred poroko, jo je mogoče skleniti tudi kasneje, ko je zakonska zveza že sklenjena. Skleneta jo lahko tudi partnerja v izvenzakonski skupnosti in istospolna partnerja.

Pogodba se sklene v obliki notarskega zapisa, po sklenitvi pa je vpisana v register, ki ga vodi notarska zbornica.

Pri nas lahko pari predporočno pogodbo sklenejo šele zadnji dve leti, natančneje od 15. aprila 2019, ko je v veljavo stopil nov Družinski zakonik. V letu 2019 jo je sklenilo 96 parov, kar je 1,5 % vseh sklenjenih porok v 2019. V letu 2020 jo je sklenilo 108 parov.

Preteklo koronsko leto sicer ni bilo pretirano naklonjeno porokam. Koliko parov je sklenilo zvezo v letu 2020, bo Statistični urad objavil v prihodnjih tednih. A če sklepamo po četrtletnih rezultatih, je bilo teh precej manj kot denimo leta 2019, ko si je večno zvestobo obljubilo 6.672 parov. V drugem četrtletju preteklega leta, ki je sovpadal s prvim valom epidemije, je število porok glede na predkoronsko leto 2019 upadlo za več kot 50 %.

Podpišeš? Podpišem.

Pretirane romantike pri sestavljanju predporočne pogodbe, v smislu »dal(a) ti bom vse«, ni priporočljivo zganjati, saj vas lahko stane zelo veliko denarja. K dogovoru je potrebno pristopiti premišljeno.  

V pomoč pri odločanju vam ponujamo sledeče pisanje: https://verjemivase.si/lifestyle/kako-v-partnerstvu-upravljati-s-financami/

Sklepanje predporočne pogodbe mora biti za oba partnerja prostovoljno, dogovor pa skrbno pretehtan in trezen. Pred podpisom vas bo notar podrobno seznanil s potencialnimi posledicami, ki izhajajo iz vsebine pogodbe. V kolikor se zapisano v pogodbi po besedah notarja razlikuje od dogovora, je to zadnja zavora, ki jo še lahko potegnete, ne da bi nosili pravne posledice. Ko pride do podpisa pogodbe, je ta zavezujoča

Ločitev: Draga in boleča pot iz dvojine v ednino

Čeprav se ob začetku zveze tak izid zdi nemogoč, se žal mnoge končajo z razhodom ali ločitvijo.

Ločitev sodi med najbolj stresne in boleče preizkušnje v življenju, ki močno vpliva na oba partnerja in celotno družino. Poleg čustvene izgube se partnerja spopadata z vprašanji glede prihodnosti, delitve premoženja in skrbništva nad otroci. In prav tu se zna ločitev spremeniti v pravo nočno moro in to kljub temu, da sta partnerja naklonjena mirnemu razhodu. Če je delitev premoženja določena v predporočni pogodbi, se izognete dolgotrajnim postopkom in zapletom. Velikokrat so nič krive žrtve boja za premoženje žal otroci.

Skrbništvo nad otroci ne more biti predmet predporočne pogodbe

Poleg delitve premoženja je ob razvezi potrebno sprejeti dogovor glede skrbništva. Tega ni mogoče urediti s predporočno pogodbo. Spada pod pristojnosti sodišč in ga partnerja ne moreta določiti že pred morebitno razvezo.