Kviz
KAKŠNO JE VAŠE FINANČNO BLAGOSTANJE

Prihodnost je lahko negotova in za varno finančno prihodnost se lahko zanesemo le nase, zato je pomembno, da danes naredimo vse potrebno, da dosežemo ali pa vsaj stopimo na pot k finančni svobodi oz. finančnemu blagostanju. Kar pomeni, da imamo dovolj prihrankov, da si lahko privoščimo življenjski slog, ki si ga želimo zase in za svoje najbližje.

Preverite, kako to uspeva vam in kakšno je vaše finančno blagostanje.

Kako zadovoljni ste s svojim trenutnim finančnim stanjem?
Kako pogosto vam ostane kaj denarja, potem ko ste plačali hrano in druge redne stroške?
Kako pogosto vam primanjkuje denarja za hrano ali druge redne stroške?
Katera od teh izjav najbolje opisuje, kako dobro trenutno plačujete svoje račune in izpolnjujete kreditne obveznosti?
Kako dobro vas opiše spodnja izjava? Moje finance mi omogočajo, da počnem stvari, ki jih želim, in uživam v življenju. (S pomočjo 5-stopenjske lestvice od 1 (sploh ne drži) do 5 (povsem drži) ocenite, v kolikšni meri trditev velja za vas.)
Kako pogosto v zadnjih 12 mesecih zaradi pomanjkanja denarja ob zadnjem opominu niste mogli plačati računov ali obveznosti za posojila?
Če bi morali jutri plačati nepričakovane stroške, ki ustrezajo mesečnemu dohodku vašega gospodinjstva, koliko bi jih lahko pokrili z denarjem, ki ga imate na voljo (v gotovini ali na svojem bančnem računu)?
Ali bi si morali izposoditi, prekoračiti svoj račun ali uporabiti kreditno kartico za kritje nepričakovanih stroškov, ki so enakovredni mesečnemu dohodku?
Če bi se vaš dohodek zmanjšal za tretjino, kako dolgo bi lahko pokrivali vse svoje stroške, ne da bi si morali denar izposoditi?
Kje varčujete?