Kviz
KLJUČNI POJMI PRI KREDITIH
Verjemi vase kviz

Anuiteta, obrestna mera, EOM in drugi pojmi so pri kreditih stalnica. A njihovo razumevanje ni.

Preverite ali živite v napačnem prepričanju ali nerazumevanju – dobro razumevanje vseh izrazov povezanih z odločitvijo o zadolževanju vam lahko prihrani veliko skrbi in denarja.