Dela na daljavo je trend, razširjen predvsem v tujini pri velikih, tehnološko usmerjenih podjetjih. A ker posebne okoliščine zahtevajo posebne ukrepe, so številni delodajalci po vsem svetu zaprli svoje pisarne in zaposlenim omogočili, da delajo od doma. Seveda v tistih panogah, kjer je to mogoče. In ko odpremo temo o delu od doma, se hitro oblikujeta dva tabora. Nekateri – predvsem delodajalci – so mnenja, da delavci od doma ne bodo tako zavzeti in produktivni, drugi – predvsem zaposleni – pa menijo, da bodo ravno zato še bolj produktivni in tudi bolj srečni. 

Začetki in smernice za naprej

Če se je delo na daljavo v preteklosti zdelo utopično, zdaj predstavlja smernico za prihodnost. Od doma lahko načeloma delajo vsi, za katere ni treba, da so pri svojem delu tudi fizično prisotni na točno določenem kraju, kot morajo biti na primer zdravniki, prodajalci, gradbeniki, gostinci … Zato je tovrstno delo najbolj razširjeno v tehnološki sferi in tam, kjer zaposleni večino nalog opravijo na računalniku in s pomočjo drugih komunikacijskih orodij; to so razvijalci, programerji, dizajnerji, digitalci, telekomunikacijski delavci …

Spremembo organizacije dela sta omogočila digitalizacija in tehnološki napredek. Pomemben faktor pa predstavljajo tudi generacije na trgu dela – generacija Y oz. milenijci, ki so že zrasli z računalniki in so trenutno najmlajša generacija na trgu dela ter počasi zavzemajo vodilne položaje, in generacija Z, ki ji je bila tehnologija položena v zibelko in nekateri od njih počasi že vstopajo na trg dela. To sta generaciji, ki si želita več svobode in zato težita k  bolj fleksibilnim oblikam dela.

Koristi zaposlenih

Kmalu po začetku odredbe dela od doma so na spletu začeli krožiti različni memi. Eden boljših je bil tisti, da bomo sedaj končno izvedeli, kateri sestanki bi v bistvu lahko bili le izmenjava nekaj elektronskih sporočil. 

Poglejmo si še ostale pluse. 

#1 Fleksibilen delavnik, zaradi česar si lahko dan organiziraš po svoje – greš na sprehod, skuhaš kosilo in se nato bolj osredotočen vrneš nazaj k delu.

#2 Prihranek časa, ki ga sicer zabiješ v prometnih konicah na poti v in iz službe ali pa na nepotrebnih sestankih.

#3 Prihranek denarja – gorivo, prigrizki, kavica …

#4 Skrb za zdravje – manj stresa, več časa za zdravo prehranjevanje in telesno aktivnost.

#5 Manj distrakcij – pisarniški vrvež, klepetavi sodelavec …

#6 Domača pisarna po meri in udobna, sproščena oblačila. 

#7 Čas za družino, prijatelje in zase.

Vsekakor pa je delo od doma svojevrsten izziv in od nas zahteva veliko mero samodiscipline in organizacije. O nasvetih za učinkovito delo od doma smo že govorili

Koristi delodajalcev

Zaposleni seveda niso edini, ki imajo koristi od dela na daljavo. Poglejmo si, kaj s tem pridobijo delodajalci.

#1 Večja produktivnost delavcev, saj jim delo od doma omogoča, da se organizirajo, kot jim najbolj ustreza. Sami najbolje vedo, kako in kdaj radi delajo.

#2 Zaposlovanje najboljših in najbolj nadarjenih posameznikov, saj se zabrišejo geografske meje.

#3 Nižji stroški – najemnina, elektrika, pisarniški material, prigrizki … 

#4 Višja pripadnost podjetju, saj delodajalec z možnostjo dela na daljavo zaposlenemu izkaže zaupanje, kar znajo zelo ceniti.

#5 Zaposleni si doma vzamejo manj odmorov in opravijo več ur, kot bi jih v pisarni. 

#5 Manj odsotnosti od dela in bolniških dopustov.

#6 Bolj srečni sodelavci. 

#7 Če delajo od doma tvoji zaposleni, delaš od doma tudi ti. 

Bo pandemija točka preloma glede naklonjenosti delodajalcev do dela od doma?

Številni strokovnjaki se strinjajo, da bo število zaposlenih, ki bodo delali od doma, z leti čedalje bolj naraščalo. 

V preteklosti so imeli delavci na daljavo slab ugled in veljalo je prepričanje, da bodo brez nadzora tudi manj produktivni, vendar številne raziskave kažejo ravno nasprotno. Tisti, ki delajo od doma, lažje živijo zdravo in preživijo več kvalitetnega časa z družino in prijatelji. Zaradi tega se bolj zadovoljni, srečni in se počutijo manj obremenjene, kar se odraža v odlično opravljenih nalogah z manj napakami.

In če so mnoga podjetja v preteklosti ignorirala to možnost, bodo morali sedaj o njej vsaj premisliti ter svojim zaposlenim omogočiti nekaj več fleksibilnosti in izbire. Razumeti morajo, da bodo morali, če bodo želeli zaposliti ali obdržati najboljše kadre, zaposlenim prilagoditi kulturo podjetja in jim omogočiti, da sami določajo svoje urnike, dokler vestno opravljajo delo v dogovorjenih rokih.Seveda delo na daljavo ne odgovarja vsakomur, kot tudi ni izvedljivo za vse industrije. Toda v naraščajočem številu panog, kjer je ta oblika dela možna, smo sedaj lahko spoznali mnoge koristi tako za zaposlene kot za delodajalce. In na njih je, ali jih bodo izkoristili. Namreč, kaj je boljšega za podjetje kot srečen in zadovoljen zaposleni?